O klubu

Omladinski fudbalski klub „Grbalj“ osnovan je juna mjeseca 1995. godine, i od tada postiže zapažene rezultate, kako na takmičarskom, tako i na planu obezbjeđivanja neophodne sportske infrastrukture, stvarajući preduslove za kvalitetan, stručan i organizovan rad na svim nivoima.


Rezultat tih aktivnosti se u prvom redu ogleda u masovnosti (u četiri selekcije kluba uključeno je preko stotinu takmičara), takmičarskom rezultatu (klub se takmiči u najvišem rangu – u I Crnogorskoj fudbalskoj ligi) i stvorenim meterijalnim preduslovima za rad: izgrađeno je savremeno igralište sa pratećim objektima koje je rekonstruisano i izgrađen je pomoćni teren sa vještačkom podlogom, te započeti radovi na još jednom terenu sa travnatom podlogom.Ako se ima u vidu da je jedini izvijesni prihod kluba, prihod od prodaje ulaznica i dotacija iz budžeta Opštine Kotor, onda je lako shvatljivo da se klub finansira iz sponzorstva, pomoći, donacija i priloga članova, prijatelja i svih onih koji Klub doživljavaju kao mjesto okupljanja zdravih i talentovanih dječaka i mladića, kako sa područja Grblja, tako i šire okoline (Kotora, Tivta, Budve, Herceg Novog itd).